De Klaverhof in NOS-journaal - feb 2024

De Klaverhof in NOS-journaal - feb 2024
Inrichtingsplan
De Klaverhof in NOS-journaal - feb 2024
Nieuwbouw JeugdzorgPlus impressie
De Klaverhof in NOS-journaal - feb 2024
Nieuwbouw JeugdzorgPlus impressie

In het NOS-journaal van 29 feb 2024 is De Klaverhof aangehaald als goed voorbeeld van kleinschalige jeugdzorg. Het nieuwsitem gaat in op het feit dat de inspectie alarm heeft geslagen over het tekort aan kleinschalige opvangplekken in relatie tot de groeiende vraag. De nieuwe JeugdzorgPlus voorziening op Valkenheide biedt plaats aan 40 jongeren.

Een goede verblijfsomgeving is voor deze jongeren en voor het leveren van goede zorg heel belangrijk. Met de landschappelijke inrichting rondom het Klaverhof heeft Vollmer+partners optimaal willen inspelen op de behoeftes van de doelgroep, zoals we dit bij iedere zorgvoorziening doen. Met de inrichting beogen we vriendelijke afschermingen, die bij bewoners zo min mogelijk het gevoel oproepen opgesloten te zijn, maar die wel bescherming en beslotenheid bieden en voldoende veiligheid. De landschapsuitwerking is een vervolg op de ruimtelijke visie die we eerder hebben opgesteld voor de vernieuwing en transformatie van de locatie, die is aangewezen als kernlocatie voor het bieden van zorg aan Kind & Jeugd. Het project is gerealiseerd in nauwe samenwerking met AGNOVA Architecten.

Zorgterreinen Actueel Publicaties Ruimtelijke visie Landgoed en Campus Healing Environment
De Klaverhof in NOS-journaal - feb 2024
Dronefoto

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685