Inrichtingsplan Individueel Verblijf

Inrichtingsplan Individueel Verblijf
Inrichtingsplan Individueel Verblijf
Inrichtingsplan Individueel Verblijf
Inrichtingsplan Individueel Verblijf

Het Individueel Verblijf lijkt vanzelfsprekend op te gaan in haar landschappelijke context. De natuurlijke terreininrichting is duidelijk en eenvoudig, passend in de visie die wij voor het gehele landgoed hebben opgesteld. De parkeervoorzieningen zijn fraai ingepast in een volle groenstructuur en worden daarmee uit het zicht gehouden, ook vanuit het gebouw bezien. Met het zorgvuldig terugsnoeien van bestaande beplanting kwamen bestaande berkenboompjes vrij te staan. Als het gras zich erom gaat sluiten zal dit een speelse aanblik geven.

Met de ontwikkeling van het Individueel Verblijf krijgt landgoed Veldwijk een nieuw accent in de zuidwesthoek van het terrein.

Zorgterreinen Inrichtingsplan
Inrichtingsplan Individueel Verblijf

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685