Healing environment - Landgoed Veldwijk

Landgoed Veldwijk is een zorgterrein van grote cultuurhistorische waarde. De structuurvisie die Vollmer+partners heeft gemaakt voorziet in vernieuwing van het terrein, waarbij oorspronkelijke kwaliteiten weer naar voren komen en gedateerde zorgvoorzieningen worden vervangen. Binnen de vernieuwde structuur krijgen verschillende functies hun plek: zorgvoorzieningen waar acuut behoefte aan is, maar ook ontwikkelingen op de lange termijn. De kwaliteiten van de landschappelijke omgeving dragen belangrijk bij aan het welzijn van uiteenlopende gebruikersgroepen. De inrichtingsplannen zijn door ons zorgvuldig op de doelgroepen afgestemd, waarbij de uitstraling van het geheel verder is versterkt.

Opdrachtgever

GGz-Centraal

Vraag

Herinrichting van het landgoed zodat nieuwe voorzieningen voor de zorg kunnen worden gerealiseerd, monumentale panden kunnen worden herbestemd en de cultuurhistorische waarde van het landgoed als geheel kan worden gewaarborgd. Het terrein moet meer deel gaan uitmaken van de samenleving.

Uitdaging

Landgoed Veldwijk meer zichtbaar maken en verbinden met de 'gewone omliggende wereld', zonder dat dit ten koste gaat van de helende werking van het landschap voor de uiteenlopende bewonersgroepen. Behoud van cultuurhistorische waarden, zowel landschappelijk, maatschappelijk als architectonisch.

Resultaat

Een integrale plan voor het hele terrein, waarbij nieuwe zorgvoorzieningen, woningen en herbestemde monumentale panden tot een nieuw geheel zijn gemaakt, dat recht doet aan de cultuurhistorische waarde van het terrein. Het landgoed wordt optimaal verankerd in de dorpsstructuur van Ermelo en komt als healing environment goed tot zijn recht.

Healing environment - Landgoed Veldwijk
Healing environment - Landgoed Veldwijk
Healing environment - Landgoed Veldwijk
Healing environment - Landgoed Veldwijk
Healing environment - Landgoed Veldwijk
case
Healing environment bevordert de samenwerking tussen zorg en vastgoed
Karin van Dijk
Afstudeeronderzoek TAKE CARE! Healing environment bij GGZ instellingsterreinen

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024