Inrichtingsplan Haagstreek

Het terrein van Haagstreek is een behaaglijke plek geworden waar betrokkenheid een grote rol speelt. Het maken van een "eigen", herkenbare omgeving heeft bij het ontwerp voor de buitenruimte voorop gestaan. De zorgvuldige en eenduidige inrichting houdt sterk rekening met de specifieke eisen die door doelgroepen worden gesteld. Dit heeft zijn weerslag op de keuze voor materialen, vormgeving en inrichtingselementen. Tijdens de aanleg hebben we er op toegezien dat de beoogde kwaliteit ook gerealiseerd is.

De ruimtelijke compositie is helder: wonen en zorg ontmoeten elkaar rond het centrale groene forum: een zestal gebouwen rond een groene Brink. Een nieuw regionaal Gezondheidscentrum komt op een prominente plek aan de rand van het terrein, in de oksel van de twee ontsluitingswegen. Het verstevigen van de recreatieve routes door het gebied stimuleert niet alleen de interactie tussen bewoners onderling. Ook het contact met omwonenden en bezoekers wordt erdoor gestimuleerd.

Het versterken van aanwezige groene kwaliteiten komt het welzijn van bewoners ten goede. Door de toename van de bebouwing op het terrein komt het bestaande groen echter onder druk te staan. Een nieuwe structuur tracht waar mogelijk voorradig groen te handhaven. Door bestaande bomen en bosvakken een plek te geven in de inrichting van de groene brink, de oevers en de groene randen behoudt het terrein haar fraaie uitstraling. De binnentuinen van de nieuwe gesloten kliniek en het Regionaal Gezondheidscentrum zijn ook door ons ontworpen.

Zorgterreinen Inrichtingsplan Healing Environment
Inrichtingsplan Haagstreek
Inrichtingsplan Haagstreek
Inrichtingsplan Haagstreek
Inrichtingsplan Haagstreek
Inrichtingsplan Haagstreek

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685