Stedenbouwkundig plan Maalwater

Stedenbouwkundig plan Maalwater
Stedenbouwkundig plan Maalwater
Stedenbouwkundig plan Maalwater
Stedenbouwkundig plan Maalwater

In opdracht van de gemeente Heiloo is een masterplan opgesteld voor woningbouw op een deel van het sportpark Maalwater. Het realiseren van starterwoningen was de belangrijkste drijfveer daartoe. Een voorziening waar zeer veel behoefte aan is, maar in de gemeente toch moeilijk van de grond komt.

Door de starterwoningen in te bedden in een rijke landschappelijke structuur is het gelukt om ze volledig te integreren in het nieuwe woongebied. De windsingels die zo karakteristiek zijn voor het sportpark, zijn doorgezet in het woongebied. De verschillende groene kamers die zo ontstonden, hebben elk  hun eigen invulling gekregen en bieden plaats aan een breed scala aan woningtypes en aan woningcategorieën. Kenmerkend voor het plan is dat daarbij de nadruk is gelegd op integratie. Binnen de kamers ontstaat een ontmoeting tussen verschillende woonmilieu’s en daarmee tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Met het opstellen van Het Handboek Buitenruimte is vormgegeven aan de verdere uitwerking van de openbare ruimte in het plan.

Stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundig plan Maalwater

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685