Handboek Buitenruimte Maalwater

Handboek Buitenruimte Maalwater
Handboek Buitenruimte Maalwater
Handboek Buitenruimte Maalwater
Handboek Buitenruimte Maalwater

Het  Handboek Buitenruimte vormt een schakel tussen het ambitieuze Masterplan Maalwater dat door ons is opgesteld en de concrete uitwerking daarvan in een inrichtingsplan. Wij zien de eigenheid van een woongebied graag vertaald in een karaktervol woonmilieu. De gemeentelijke standaarden hanteren wij daarbij als basisingrediënt. 

Het stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw op een voormalig sportveldencomplex kent een bijzondere opzet. De groene kamers, omgeven door singels en houtwallen, zijn geïnspireerd op de karakteristieke opbouw van het sportpark. In de uitwerking zal iedere kamer zijn eigen, karakteristieke invulling krijgen. Landschappelijke elementen als een natte speeloever, een centrale wadi en een besloten zitplek aan het water vormen belangrijke bestanddelen.

Het handboek is breed afgestemd met de gemeente Heiloo. Voor de verdere uitwerking van de buitenruimte hebben wij als bureau een ontwerpende en sturende rol gehad.

Woongebieden Beeldkwaliteit
Handboek Buitenruimte Maalwater

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685