Dementievriendelijke buurt - Michi-Noeki


Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040 (bron: alzheimer-nederland.nl). Doordat deze mensen langer thuis blijven wonen vraagt het omgaan met verwarde mensen om een breed gedragen buurtaanpak. Vaste veilige routes en plekken onderweg waar altijd iemand aanwezig is, zijn betekenisvol voor mensen met geheugenproblemen en voor hun mantelzorgers.

Opdrachtgever

Dementievriendelijke gemeenten

Vraag

Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Het is de taak van gemeenten om ervoor te zorgen dat dit kan, met de juiste zorg en ondersteuning.

Uitdaging

Bouwen aan een vaste structuur in de openbare ruimte van bestaande wijken, zodat het gebruik door bewoners als een vaste gewoonte kan inslijten. 

Resultaat

Michi-Noeki is een netwerk van toegankelijke routes en halteplekken. Vanuit de woning is op rollatorafstand een halteplek bereikbaar. Juist door niet de nadruk te leggen op zorgvragen maar in te zetten op een informele laagdrempelige plek, lopen mensen makkelijk even binnen. Als mogelijk achterliggende zorgvragen worden gesignaleerd kan voorzichtig aan die zorgvraag invulling worden gegeven. In Groningen is de eerste Michi-Noeki gerealiseerd en in gebruik genomen.

Dementievriendelijke buurt - Michi-Noeki
foto's: Rufus de Vries
Dementievriendelijke buurt - Michi-Noeki
Netwerk routes en halteplekken Michi-Noeki, hier in de Oosterparkwijk in Groningen
Dementievriendelijke buurt - Michi-Noeki
Dementievriendelijke buurt - Michi-Noeki
Dementievriendelijke buurt - Michi-Noeki
case
Kwetsbaarheid is niet de uitzondering; het is vroeg of laat onderdeel van ieders leven
Marijn van Ballegooijen
raad van advies Nationale Dementiestrategie 2021-2030 bron: alzheimer-nederland.nl

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024