Stedenbouwkundig plan De Burgh

De Burgh is een nieuw woongebied van ca. 300 woningen aan de rand van een weidse polder. Door zorgvuldig aan te sluiten op de karakteristieken van twee aangrenzende linten maakt het plan een harmonieuze overgang naar de omgeving.  Binnen de nieuwe randweg heeft het woongebied een concentrische structuur gekregen, waarbij het hart wordt gevormd door een park met ruim open water.

In de verkaveling is bijzondere aandacht uitgegaan naar de streekgebonden “textuur” van de wijk: het complexe samenspel van planstructuur, woningtype, vorm van de buitenruimte, parkeeroplossing en groen. Deze textuur laat zich lezen als zorgvuldig en aangenaam nonchalant. In het beeldkwaliteitplan worden handreikingen gedaan voor verdere uitwerking.

Voor dit plan hebben wij ook het bestemmingsplan opgesteld.

Woongebieden Stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundig plan De Burgh
Stedenbouwkundig plan De Burgh
Stedenbouwkundig plan De Burgh
Stedenbouwkundig plan De Burgh
Stedenbouwkundig plan De Burgh

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685