Stedenbouwkundig plan Buitenplaats De Burgh

Stedenbouwkundig plan Buitenplaats De Burgh
Stedenbouwkundig plan Buitenplaats De Burgh
Stedenbouwkundig plan Buitenplaats De Burgh
Stedenbouwkundig plan Buitenplaats De Burgh

De Burgh is een nieuw woongebied van ca. 300 woningen aan de rand van de weidse polder bij De Goorn. Door zorgvuldig aan te sluiten op de karakteristieken van twee aangrenzende linten maakt het plan een harmonieuze overgang naar de omgeving. Binnen de nieuwe randweg heeft het woongebied een concentrische structuur gekregen, waarbij het hart wordt gevormd door een park met ruim open water. Het is een speels opgezette, groene recreatieruimte voor jong en oud. Zichtlijnen verbinden het park met de omliggende landerijen. Het open vaarwater rond het nieuwe woongebied is vanuit dit park spelevarend bereikbaar.

In de verkaveling is bijzondere aandacht uitgegaan naar de streekgebonden “textuur” van de wijk: het complexe samenspel van planstructuur, woningtype, vorm van de buitenruimte, parkeeroplossing en groen. Deze textuur laat zich lezen als zorgvuldig en aangenaam nonchalant. In het beeldkwaliteitplan zijn handreikingen gedaan voor verdere uitwerking en het bestemmingsplan is ook door ons opgesteld.

In december 2022 is het plan officieel afgerond met een feestje voor alle bewoners en betrokkenen. Hierbij hebben wethouder Rosalien van Dolder van gemeente Koggenland en Peter Langenberg van ZeemanVastgoed een kunstwerk ter ere van de wijk onthuld. Het kunstwerk bestaat uit een cortenstalen plaat waarin de kaart van de wijk (!) is uitgesneden. Deze wordt binnenkort geplaatst in het park midden in de wijk. Daarnaast is er een mooie publicatie gemaakt over de wijk waarin de ontwikkeling van de wijk van 2005 tot 2022 wordt beschreven. Alle betrokken partijen en enkele bewoners komen hierin aan het woord. Iedere bewoner van de wijk ontvangt hiervan een exemplaar, zodat men op hun mooie eigen plek in de wijk nog eens kan nalezen hoe dit tot stand is gekomen.

Foto's: Rufus de Vries, luchtfoto's: via Zeeman Vastgoed

Stedenbouwkundig plan Buitenplaats De Burgh

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024