Beeldkwaliteitplan De Burgh

Beeldkwaliteitplan De Burgh
Beeldkwaliteitplan De Burgh
Beeldkwaliteitplan De Burgh
Beeldkwaliteitplan De Burgh

Om het stedenbouwkundig plan voor het nieuwe woongebied De Burgh tot een kwaliteitsvol geheel te maken is een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het stedenbouwkundig plan, de inrichting van de buitenruimte en de architectuur van de verschillende onderdelen worden daarin optimaal op elkaar afgestemd.

Een aantal landschapselementen en architectuurkenmerken wordt aangereikt als inspiratie en leidraad voor de verdere uitwerking. Het Westfriese polderlandschap met soms grillige slotenpatroon en dan weer heldere lijnen biedt interessante aanknopingspunten die zijn doorvertaald in de inrichting van de buitenruimte. Ook worden specifieke, beeldbepalende plekken aangeduid die een bijzondere benadering verdienen bij de verdere uitwerking van het plan. In de nieuwe woonwijk worden beplantingen ingezet om doorzichten te benadrukken, structuren te accentueren, maar ook om tuinen te begrenzen.

Het beeldkwaliteitplan is opgesteld in opdracht van de gemeente Koggenland en in samenwerking met Zeeman Vastgoed. Het bestemmingsplan is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld.

Beeldkwaliteit
Beeldkwaliteitplan De Burgh

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685