Bureaugeschiedenis

Vollmer & Partners is opgericht in 1992 door Klaus Vollmer en Leo Persoon. Naast stedenbouwkundige is Klaus Vollmer ook landschapsarchitect. De landschappelijke benadering van stedebouw is kenmerkend voor de vele visies, plannen en adviezen die het bureau heeft voortgebracht. Geboeid door deze aanpak maakt Tom Bullens als stedenbouwkundige vanaf 1999 deel uit van het vaste team. In 2006 heeft hij de dagelijkse leiding van het bureau overgenomen van Klaus en Leo. Als directeur stuurt hij het huidige team aan, dat gevarieerd is samengesteld. De medewerkers vertegenwoordigen verschillende disciplines (stedenbouw, landschap, ruimtelijke ordening en architectuur). Paul Colnot is stedenbouwkundige en als senior adviseur sinds 2007 aan het bureau verbonden. Als voormalig directeur van het bureau Froger Meijsing, heeft hij zijn werkzaamheden nu ondergebracht bij Vollmer & Partners. Leo Persoon was verantwoordelijk voor de opdrachten in de ruimtelijke ordening en is tot op heden als senior adviseur actief bij het bureau betrokken.

Bureaugeschiedenis
Bureaugeschiedenis
Bureaugeschiedenis
Bureaugeschiedenis
Bureaugeschiedenis

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685