Buitenhuis Blom, Amersfoort

Het Rijksmonumentale klooster en omringend terrein van de KIMB (Kerkelijk Instituut Mgr. Blom) wordt getransformeerd naar een landgoed met maatschappelijk relevante zorgvoorzieningen en wonen, waarbij veel ruimte is voor sociale woningbouw. De herbestemming van Het Buitenhuis is onderdeel van de uitwerking van ons stedenbouwkundig plan. Bijzondere Plekken neemt het voortouw voor de maatschappelijke invulling. Woningcorporatie Omnia Wonen en projectontwikkelaar Van Wijnen zijn opdrachtgever voor de beoogde nieuwbouwplannen, waarvoor wij nauw samenwerken met AGNOVA Architecten

Het Buitenhuis wordt een multifunctionele locatie waarin bijvoorbeeld een leerwerkbedrijf zorgt voor het beheer, in samenwerking met de bewoners van het Landgoed. Verder kunnen vanuit het Buitenhuis diensten geleverd worden aan bewoners en medewerkers op het Landgoed en uit de directe omgeving. Te denken valt aan een wasserette, kinderopvang, dagbesteding, coaching en beweging, moestuin, kas en biologische eetgelegenheid en vergaderruimte.

De zorg voor mensen en natuur heeft meer aandacht gekregen dan gebruikelijk bij woningbouwontwikkeling. Het Natuurverbeterplan bevat een breed palet aan maatregelen om natuurwaarden op het kloosterterrein te versterken. Expliciete aandacht is besteed aan de biotoop voor de aanwezige dassenclan. In het Samenleefplan is doordacht hoe een onderscheidend woonmilieu kan ontstaan waar omzien naar elkaar en de natuur centraal staat. In het Ruimtelijk Plan hebben het Natuurverbeterplan en het Samenleefplan vertaling gevonden. De voor het kloosterterrein typerende kamerstructuur is doorgezet. Sommige kamers zijn ingericht voor natuur, andere voor wonen. De bebouwing groepeert zich rond binnenhoven als plekken voor ontmoeting.

Erfgoed Actueel Ontmoeting en recreatie Inrichtingsplan Inclusieve samenleving
Buitenhuis Blom, Amersfoort
Buitenhuis Blom, Amersfoort
Buitenhuis Blom, Amersfoort
Buitenhuis Blom, Amersfoort
Buitenhuis Blom, Amersfoort

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685