Beschermd Wonen Assen

Beschermd Wonen Assen
Beschermd Wonen Assen
Beschermd Wonen Assen
Beschermd Wonen Assen

Aan de rand van het fraaie Asser bos worden 64 woningen gerealiseerd (INBO architecten) die vallen onder de noemer Beschermd Wonen. Ons inrichtingsplan combineert het herstellen van de landschappelijke structuur met het tot stand brengen van een buitenruimte op maat  voor de bewoners, medewerkers en bezoekers. Onze opdrachtgevers zijn GGZ Drenthe en Icare.

Het wordt een aansprekende en afwisselende omgeving. Zo wordt een heemtuin aangelegd en herstellen we het beekdal en de sterrenbos-lanen van het voormalige landgoed. De nieuwe landschappelijke omgeving wordt publiek toegankelijk gemaakt met wandelpaden die de locatie verbinden met de omgeving. Direct rond het gebouw is een doorlopend circuit aangelegd met terrassen en verhoogde moestuinen. Lage brede hagen zorgen voor afscherming zonder opgesloten gevoel.

Naast de beoogde doelgroep van mensen met een intensieve ondersteuningsvraag (Beschermd Wonen) worden er ook woningen ontwikkeld voor mensen voor wie de zorgvraag lichter is (Wonen met een Plus). In Heelsum werken we aan een vergelijkbare opgave. Zie ook het artikel Maak ouderenzorg groener, uit de Volkskrant.

Zorgterreinen Inrichtingsplan Landgoed en Campus Healing Environment
Beschermd Wonen Assen

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685