Lezingen over natuurbegraven

Lezingen over natuurbegraven
Lezingen over natuurbegraven
Lezingen over natuurbegraven
Lezingen over natuurbegraven

De resultaten van ons ontwerpend onderzoek Landschap als Nalatenschap hebben we breed onder de aandacht gebracht. Inmiddels is aan deze kennis een flinke dosis concrete praktijkervaring toegevoegd. We hebben natuurbegraafplaatsen ontworpen voor o.a. Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap.

 

Tom Bullens geeft geregeld lezingen, waarin hij verslag doet van deze opgedane kennis. Zo organiseerde het Nationaal groenfonds op 29 mei 2013 in samenwerking met onder andere de branchevereniging Natuurbegraven de bijeenkomst ‘Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap’. Tom Bullens heeft hier een toelichting gegeven op de conclusies uit ons ontwerpend onderzoek

 

Ook informeren wij gemeenten en landschapsorganisaties over de kansen die natuurbegraven te bieden heeft.

 

 

Lezingen over natuurbegraven

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685