BP Natuurbegraafplaats Fryslân

BP Natuurbegraafplaats Fryslân
BP Natuurbegraafplaats Fryslân
BP Natuurbegraafplaats Fryslân
BP Natuurbegraafplaats Fryslân

Het bestemmingsplan natuurbegraafplaats Fryslân Nieuwehorne is door ons opgesteld om de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats nabij Heerenveen mogelijk te maken. Het plangebied bestaat uit voormalig productiebos van acaciahout.

 

Het ontwerp voor de natuurbegraafplaats voorziet in een transformatie van dit bos naar meer inheems bos met rijkere natuurwaarde. Met de aanwezigheid van een dassenburcht op de locatie wordt zowel in het ontwerp als het bestemmingsplan zorgvuldig rekening gehouden.

 

Voor het opstellen van het bestemmingsplan is overleg gevoerd met Wetterskip Fryslân, die verantwoordelijk is voor het waterbeheer in het plangebied. Het plan is inmiddels vastgesteld.

Ruimtelijke ordening
BP Natuurbegraafplaats Fryslân

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685