BP Bremer Wildernis vastgesteld

BP Bremer Wildernis vastgesteld
BP Bremer Wildernis vastgesteld

Het bestemmingsplan Ruigahuizen - Natuurbegraafplaats Fryslân-West is door de gemeente Fryske Marren vastgesteld. Daarmee is een mooie stap gezet naar de realisatie van natuurbegraafplaats Bremer Wildernis.

In het bestemmingsplan is de ruimtelijke en functionele ontwikkeling van het perceel beschreven en planologisch vastgelegd. Een beheer- en inrichtingsplan is hieraan gekoppeld. Hierin wordt uiteengezet hoe via bosbeheer stapsgewijs naar het beoogde beeld en het beoogde natuurdoel wordt toegewerkt. Uitgangspunt is een gefaseerde ontwikkeling waarbij de natuurbegraafplaats in een periode van circa 25-30 jaar ontwikkeld wordt.

Natuurbegraafplaats Friesland hebben wij ook ontworpen en toont in aanpak veel gelijkenis met Bremer Wildernis.

BP Bremer Wildernis vastgesteld

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685