Beeldkwaliteitsplan Zorgpark Zon & Schild, Amersfoort

Beeldkwaliteitsplan Zorgpark Zon & Schild, Amersfoort
referentiebeelden
Beeldkwaliteitsplan Zorgpark Zon & Schild, Amersfoort
referentiebeelden
Beeldkwaliteitsplan Zorgpark Zon & Schild, Amersfoort
impressie
Beeldkwaliteitsplan Zorgpark Zon & Schild, Amersfoort
bestaande bebouwing

In het Zorgpark wordt de bestaande zorg van Zon & Schild geconcentreerd. Dit gebeurt in een deel van de bestaande bebouwing die behouden blijft èn in nieuwe bebouwing die stapsgewijs zal worden toegevoegd. Het gebied is landschappelijk gezien in twee delen te onderscheiden: de parkomgeving in het noordelijk deel en de omgeving van bos en heide in het zuidelijk deel. Voor het Zorgpark Zon & Schild is door ons een stedenbouwkundig plan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan maakt hier onderdeel van uit en is gemaakt om de beoogde ruimtelijke kwaliteiten te kunnen waarborgen. Het geeft aan welke eisen en richtlijnen gehanteerd worden voor de nieuwbouw en de inrichting van de buitenruimte. Aspecten zijn benoemd voor de architectuur, wegen, paden en inrichtingselementen, kleur-en materiaaltoepassing, erfafscheidingen, parkeervoorzieningen, duurzaamheid.

Het stedenbouwkundig plan voor het Zorgpark is een uitwerking van de stedenbouwkundige kaders die zijn opgesteld door de gemeente Amersfoort.

Beeldkwaliteitsplan Zorgpark Zon & Schild, Amersfoort

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024