Beeldkwaliteitplan Kromme Kamp

Beeldkwaliteitplan Kromme Kamp
Beeldkwaliteitplan Kromme Kamp
Beeldkwaliteitplan Kromme Kamp
Beeldkwaliteitplan Kromme Kamp

Op de overgang van een waardevol open landschap en een kleinschalige dorpskern ligt nieuwbouwlocatie Kromme Kamp. Het stedenbouwkundig plan dat wij hiervoor hebben gemaakt vormt de basis voor het beeldkwaliteitplan. Dit beeldkwaliteitplan heeft als doel om de verschillende onderdelen optimaal op elkaar af te stemmen om zo tot een kwaliteitsvol, samenhangend geheel te komen.

 

Daarbij gaat het om de samenhang tussen de bestaande omliggende omgeving en de nieuwe invulling, het verband tussen de nieuwe bebouwing onderling en de samenhang tussen bebouwing en buitenruimte.
Een keur aan onderwerpen passeert de revue: van beplanting tot bijgebouw, van duiker tot dakvorm en van hoekoplossing tot hemelwaterafvoer.

Beeldkwaliteit
Beeldkwaliteitplan Kromme Kamp

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685