Stedenbouwkundig plan Kromme Kamp

Nieuwbouwlocatie Kromme Kamp ligt op de overgang van een waardevol open landschap en een kleinschalige dorpskern. In het stedenbouwkundig plan is de bijzondere ligging van het plangebied rond de oorspronkelijke motte* als uitgangspunt genomen. Het plan is met schillen en radialen opgebouwd rond deze motte, waardoor het de vorm van het landschap volgt. De historische plek wordt hierdoor vastgelegd in de stedenbouwkundige structuur.

Het centrale deel wordt vrijgehouden van bebouwing en omgevormd tot een openbaar toegankelijk natuurgebied. In het plan zijn ook de watergangen opgenomen die onderdeel zijn van de oorspronkelijke motte. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het landschap en aan de beleving daarvan. Het stedenbouwkundig plan voorziet in de realisatie van 33 woningen die in verschillende segmenten van de markt liggen.


* een in de Middeleeuwen aangelegde, kunstmatige aarden heuvel waarop veelal een vroeg middeleeuws burchttype  in hout werd opgetrokken.

Stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundig plan Kromme Kamp
Stedenbouwkundig plan Kromme Kamp
Stedenbouwkundig plan Kromme Kamp
Stedenbouwkundig plan Kromme Kamp
Stedenbouwkundig plan Kromme Kamp

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685