Advies transformatie zorgterrein Nijmeegsebaan

Advies transformatie zorgterrein Nijmeegsebaan
Advies transformatie zorgterrein Nijmeegsebaan
Advies transformatie zorgterrein Nijmeegsebaan

In de groene stadsrand van Nijmegen ligt een zorglocatie van Pro Persona. Om de haalbaarheid van transformatie en herbestemming van dit terrein te kunnen toetsen hebben wij de ruimtelijke mogelijkheden onderzocht. Het advies dat we samen met Proquint hebben opgesteld gaat in op verbreding van de functionaliteit en de ruimtelijke aspecten die hieraan verbonden zijn. 

Zie ook andere visies die we hebben opgesteld voor de transformatie van zorgterreinen.

Onderbouwingen en adviezen
Advies transformatie zorgterrein Nijmeegsebaan

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685