Zonnepark De Ekers, inpassingsplan

Ten noorden van het bedrijventerrein De Ekers in Joure is ruimte voor de ontwikkeling van een zonneveld, waar duurzame elektriciteit opgewekt door middel van pv-panelen. De looptijd van het zonneveld is ca. 30 jaar. Hierna kan het zonneveld worden ontmanteld. Het realiseren van zonneparken is noodzakelijk om de overheidsdoelstellingen te behalen. Het alleen toestaan van zonnepanelen op daken is daarbij niet voldoende. In het algemeen is gebleken dat, in Nederland, veel daken in de praktijk helaas niet geschikt zijn voor zonnepanelen. 

Vollmer & Partners maakte een plan voor de landschappelijke inpassing en schreef een ruimtelijke onderbouwing voor Sinnefjild de Ekers. Het zonneveld wordt met een houtsingel met voetpad en natuurlijke oevers met een taludrand landschappelijk ingebed. In de ruimtelijke onderbouwing zijn de belangrijkste milieuaspecten waaronder bodem, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en ecologie in beeld gebracht. Met de landschappelijke inpassing wordt de biodiversiteit verhoogd en de recreatieve waarde versterkt.

Energielandschappen Regio’s Actueel Onderbouwingen en adviezen Klimaat / duurzaamheid Landelijke transformatie
Zonnepark De Ekers, inpassingsplan
Zonnepark De Ekers, inpassingsplan
Zonnepark De Ekers, inpassingsplan
Referentiebeelden
Zonnepark De Ekers, inpassingsplan

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685