Zonnepark De Ekers, inpassingsplan

Zonnepark De Ekers, inpassingsplan
Zonnepark De Ekers, inpassingsplan
Zonnepark De Ekers, inpassingsplan
Zonnepark De Ekers, inpassingsplan

Ten noorden van het bedrijventerrein De Ekers in Joure is een zonneveld ontwikkeld, waar duurzame elektriciteit wordt opgewekt door middel van pv-panelen. De looptijd van het zonneveld is ca. 30 jaar. Hierna kan het zonneveld worden ontmanteld. Het realiseren van zonneparken is noodzakelijk om de overheids-doelstellingen te behalen. Het alleen toestaan van zonnepanelen op daken is daarbij niet voldoende. In het algemeen is gebleken dat, in Nederland, veel daken in de praktijk helaas niet geschikt zijn voor zonnepanelen. Het zonneveld zal circa 13.000.000 kWh duurzame energie per jaar produceren. Hiermee kunnen 3.500 huishoudens jaarlijks worden voorzien van groene stroom.

Vollmer+partners maakte in opdracht van gemeente de Fryske Marren een plan voor de landschappelijke inpassing en schreef een ruimtelijke onderbouwing voor Sinnefjild de Ekers. Het zonneveld wordt met een houtsingel met voetpad en natuurlijke oevers met een taludrand landschappelijk ingebed. In de ruimtelijke onderbouwing zijn de belangrijkste milieuaspecten waaronder bodem, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en ecologie in beeld gebracht. Met de landschappelijke inpassing wordt de biodiversiteit verhoogd en de recreatieve waarde versterkt. Voor de omgeving is een karrespoor aangelegd, dat dient als voet- en ruiterpad om lokaal ‘een ommetje’ te kunnen maken. Het karrespoor verbindt het bedrijventerrein De Ekers met de Lange Ekers en ligt op zodanige hoogte dat op ooghoogte over het zonneveld gekeken wordt.

Sinnefjild de Ekers is ontwikkeld door Atlasprojecten en Chint Solar NL.

Energielandschappen Regio’s Actueel Onderbouwingen en adviezen Klimaatadaptatie / natuurinclusie Landelijke transformatie
Zonnepark De Ekers, inpassingsplan

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685