Welstandsnota Bolsward

Welstandsnota Bolsward
Welstandsnota Bolsward

Nu vastgesteld: de nieuwe welstandsnota voor de gemeente Bolsward. Tot stand gekomen in nauwe afstemming met de gemeente en de welstandscommissie.

De welstandsnota is geactualiseerd en tot een coherent, werkbaar geheel gemaakt. Onder onze eindredactie zijn bestaande onderdelen samengevoegd en nieuwe onderwerpen opgenomen. In de nota is aandacht voor kleinschalige nieuwbouwontwikkelingen en bestaande bebouwing.

Beeldkwaliteit
Welstandsnota Bolsward

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685