Visie landgoed Voorburg

Visie landgoed Voorburg
Visie landgoed Voorburg
Visie landgoed Voorburg

Reinier van Arkel wil het omvangrijke zorgterrein Voorburg te Vught herontwikkelen en heeft Vollmer+partners gevraagd om een breed gedragen Ontwikkelvisie te maken. De landschappelijke kwaliteiten zijn de basis voor de planvorming. Het bestaande groen, water, mooie lanen en vergezichten van de locatie vormen fraaie ingredienten voor nieuwe ontwikkelingen. De kunst is om de kwaliteiten goed benutten en daarbij de structuur en samenhang te behouden en te versterken.

Het realiseren van plekken of routes waar mensen elkaar op een ongedwongen manier treffen is één van de grote uitdagingen bij het opstellen van een visie. Wij werken in alle stappen bewust aan deze ontmoeting, van de zonering op hoofdlijnen, tot de detaillering van de terreininrichting. Goede interactie en overleg is essentieel voor het slagen van een plan als dit. Drie online sessies hebben inmiddels waardevolle input opgeleverd van belangstellenden en omwonenden.

Zorgterreinen Ruimtelijke visie Samenspraak en Omgevingswet Landgoed en Campus Healing Environment
Visie landgoed Voorburg

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685