Structuurvisie Bolsward

De structuurvisie voor de gemeente Bolsward is tot stand gekomen in zorgvuldig overleg met een klankbordgroep waarin gemeente, verenigingen en (maatschappelijke) organisaties vertegenwoordigd zijn.

De structuurvisie heeft als doel om bestaand stedelijk gebied te versterken en te verbeteren en uitbreiding mogelijk te maken van woon- werk- en recreatiegebieden. Daarbij wordt krachtig vormgegeven aan de samenhang tussen stad en landschap.

De visie is uitgewerkt conform de nieuwe Wro en gedigitaliseerd. Daarbij besteden wij bijzondere aandacht aan het maken van een verbeelding die helder, overzichtelijk en fraai is in zowel digitale als analoge vorm. De structuurvisie is vastgesteld en te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Regio’s Ruimtelijke visie Onderbouwingen en adviezen
Structuurvisie Bolsward
Structuurvisie Bolsward
Structuurvisie Bolsward
Structuurvisie Bolsward
Structuurvisie Bolsward

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685