Beeldkwaliteitplan Tuindersweijde

Beeldkwaliteitplan Tuindersweijde
Beeldkwaliteitplan Tuindersweijde
Beeldkwaliteitplan Tuindersweijde
Beeldkwaliteitplan Tuindersweijde

In het stedenbouwkundig plan is een heldere structuur neergelegd waarin water, ontsluiting en woongebieden zorgvuldig met elkaar in verband zijn gebracht.
Het doel van het beeldkwaliteitplan is deze samenhang verder te versterken door middel van de architectuur van de woningen en de inrichting van de buitenruimte. Voor de verschillende plandelen zijn de uitgangspunten helder en schematisch opgesteld. Ook is aangegeven waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed, zoals aan hoekoplossingen, ensembles, beëindigingen van bebouwing en routemarkering.

Beeldkwaliteit
Beeldkwaliteitplan Tuindersweijde

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024