HUB Essenkade 2, Houten

HUB Essenkade 2, Houten
model 1
HUB Essenkade 2, Houten
model 2
HUB Essenkade 2, Houten
foto: Rene van den Brandt via Houten Praat Mee
HUB Essenkade 2, Houten
ligging plangebied in Houten

De gemeente Houten wil op de locatie Essenkade onderdak bieden aan vluchtelingen, spoedzoekers en maatschappelijke initiatieven. Op de plek van lege gebouwen en een parkeerterrein kan worden voorzien in de enorme behoefte aan opvangplekken en woningen. In één van de bestaande bedrijfspanden kan een aantal maatschappelijke organisaties uit Houten worden ondergebracht, zoals de Voedselbank, het Doorgeefluik en De KrachtFabriek. Zij zitten nu in tijdelijk beschikbare gebouwen, die gesloopt gaan worden om plaats te maken voor woningen.

Met een combinatie van wonen en maatschappelijke functies kunnen mooie nieuwe contacten ontstaan tussen toekomstige bewoners en de maatschappelijke partijen. De mensen die hier tijdelijk wonen, kunnen bijvoorbeeld aan de slag bij de organisaties die in het gebouw zijn ondergebracht. Ook wordt ruimte geboden aan nieuwe initiatieven die passen in dit concept.

In onze stedenbouwkundige studiemodellen is in de buitenruimte nadrukkelijk vormgegeven aan een centrale ontmoetingsplek. Waardevolle input is voortgekomen uit de klankbordgroep en de goed bezochte participatiebijeenkomsten (fysiek en online) voor aanwonenden, omliggende bedrijven en andere geïnteresseerden. Hierbij waren ook vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente, COA, woningcorporatie Viveste en de maatschappelijke organisaties.

Verschillende studiemodellen zijn door ons gemaakt, waarbij bestaande kantoorpanden worden behouden dan wel gesloopt. Helaas kon het plan uiteindelijk geen doorgang vinden op deze locatie. Wethouder Sander Bos: "Het plan is goed, maar de financiële en toenemende risico’s op deze plek zijn helaas toch te groot gebleken."

Woongebieden Actueel Ruimtelijke visie Stedenbouwkundig plan Samenspraak en Omgevingswet Inclusieve samenleving
HUB Essenkade 2, Houten

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685