Structuurvisie Leusden

Structuurvisie Leusden
Structuurvisie Leusden
Structuurvisie Leusden

Het optimaal vormgeven van Leusden gaat niet vanzelf, aldus de gemeente Leusden in de inleiding van het rapport waarin verslag wordt gedaan van de ontwikkelingsvisie die wij om deze reden hebben opgesteld.

In een samenhangende visie worden verschillende ontwikkelingen, zoals uitbreiding van de gemeente, versterking van het centrum en verbetering van ecologische verbindingen ondergebracht in een overkoepelende ruimtelijke structuur. De landschappelijke overgang naar de snelwegomgeving en het stedelijk gebied van Amersfoort vraagt daarbij speciale aandacht.

Van de aanwezigheid van historische assen en kernen, linten en buitens wordt in de visie dankbaar gebruik gemaakt als stevige basis voor de ruimtelijke kwaliteit. Landschappelijk biedt de overgang van de bosrijke Heuvelrug naar de meer open Gelderse Vallei een prachtige aanleiding om tot een hoogwaardig overgangsmilieu te komen.

Regio’s Ruimtelijke visie
Structuurvisie Leusden

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024