Stedenbouwkundige verkenning Wognum Noord


Wognum Noord is een nieuwe woonlocatie die antwoord moet gaan geven op de drukkende vraag op de woningmarkt voor woningzoekende gezinnen, alleenstaanden, ouderen en jongeren. Wognum Noord is gelegen in een mooie landschappelijke setting aan de noordzijde van de kern in de polder Westeinderlanden. De opzet voor de nieuwe woonlocatie geeft Wognum “smoel” en is ingepast in het landschap. Een fraai aanzien met veel water, groen en markante gebouwen in een langschappelijke setting met natuurlijke randen. Langs de grens met de Nieuweweg en AC de Graafweg is een groenzone voorzien met daar waar nodig een verhoging met mogelijk een doorzichtig geluidsscherm. Door een zachte overgang naar het dorpslint krijgt de wijk langs de Westeinderweg/Kerkstraat een kleinschalig karakter. Er is uiteraard veel aandacht voor klimaatadaptie, natuurinclusiviteit en duurzaamheid. Het verleden van de plek als boomgaard en bouwland in de Westeinderlanden, is daarbij een inspiratiebron. Het plan bestaat uit circa 640 woningen.

De centrumvoorzieningen van Wognum zijn vanuit de nieuwe wijk met de fiets en te voet goed te bereiken. Zo komt er onder andere een fietsverbinding die aansluit op de Westeinderweg/Kerkstraat en een aansluiting op het fietspad langs de N241. Er komt een ontsluiting voor autoverkeer op een nog nieuw aan te leggen verbinding met de Nieuweweg. Deze ontsluiting wordt tijdens de aanleg van de wijk ook gebruikt voor het bouwverkeer, waardoor er nagenoeg geen verkeersdruk komt te liggen op het bestaande wegennet van Wognum. Tevens wordt het plan ontsloten op de Westeinderweg/Kerkstraat. Een zo mogelijk directe aansluiting op de A.C. de Graafweg is een prachtige kans om ook van die zijde van Wognum te ontsluiten en van verkeer te ontlasten.

Wognum Noord is een ontwikkeling van combinatie USP Vastgoed, Kuin Vastgoed Ontwikkeling, Klok Groep enVBM Ontwikkeling. De gezamenlijke eigenaren werken samen aan één integrale ontwikkeling. Voor de sociale woningen in het plan is samenwerking gezocht met een woningbouwcoöperatie. Het laatste nieuws vindt u op de website planwognumnoord.nl.

Woongebieden Actueel Stedenbouwkundig plan Samenspraak en Omgevingswet Klimaatadaptatie / natuurinclusie
Stedenbouwkundige verkenning Wognum Noord

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685