Stedenbouwkundig plan Zesstedenweg, Stede Broec


Gourmet wil graag woningbouw ontwikkelen en bezit twee percelen die onderling zijn verbonden. Het plangebied ligt op een centrale plek in de kom van Stede Broec, deels in en deels vlak achter de kleinschalige lintbebouwing. Op de plaats van bijgebouwen en schuren, komen nu zes vrijstaande woningen en twee seniorenwoningen. Het stedenbouwkundige plan dat wij hebben gemaakt voor deze inbreiding wordt breedgedragen.

Met omwonenden is door ons vooraf en tijdens het onwerp uitvoerig afgestemd. Vanwege de Corona vond deze afstemming niet alleen fysiek, maar ook twee keer online plaats. De gehoorde bezwaren zijn meegenomen bij de uitwerking in varianten. Door goed te luisteren en de opbrengst van de overleggen met bewoners in het ontwerp te verwerken is de procedure van het plan soepel verlopen. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en dit heeft tot geen enkele zienswijze geleid.

De watergang is bevaarbaar en mede op aanbeveling van bewoners zo vormgegeven dat het spelevaren er plezierig plaats kan vinden. Naast het stedenbouwkundig plan hebben wij ook het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan opgesteld.

Woongebieden Actueel Stedenbouwkundig plan Ruimtelijke ordening Samenspraak en Omgevingswet
Stedenbouwkundig plan Zesstedenweg, Stede Broec
inbreidingslocatie
Stedenbouwkundig plan Zesstedenweg, Stede Broec
huidige situatie
Stedenbouwkundig plan Zesstedenweg, Stede Broec
Kaart uit beeldkwaliteitsplan
Stedenbouwkundig plan Zesstedenweg, Stede Broec
Te behouden (blauw) en te slopen (geel)
Stedenbouwkundig plan Zesstedenweg, Stede Broec

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685