Stedenbouwkundig plan Stationspark II Sliedrecht

De gunstige situering aan de A15, de nabijheid van het NS-station Sliedrecht en de aansluiting op Stationspark I maken de plek tot een aantrekkelijk nieuw adres voor kantoren. Stationspark II vormt  de tweede invulling van een viertal landschappelijke kamers langs de A15. Groenstroken en waterlopen onderscheiden de kamers van elkaar. Het Stationspark II hecht zich aan de landschappelijke onderlegger doordat de nieuwe gebouwen en de ruimtes ertussen evenwijdig lopen aan de structuur van het oude veenweidegebied. Een natuurlijk ingerichte zone met water, natuurlijke oevers, rietzones en laag struweel houdt de A15 op gepaste afstand van de gebouwen. Het maaiveld is vrij gehouden van geparkeerde auto’s. Halfverdiepte parkeergarages vormen plateaus in het landschap waarop de gebouwen zijn gesitueerd.

 

De eerste aanzet voor een hoogwaardige architectonische uitwerking van het plan is gedaan in het beeldkwaliteitplan. 

Stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundig plan Stationspark II Sliedrecht
Stedenbouwkundig plan Stationspark II Sliedrecht
Stedenbouwkundig plan Stationspark II Sliedrecht
Stedenbouwkundig plan Stationspark II Sliedrecht

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685