Nieuwe woonbuurt Sinmareveld, Sint Maarten


Het stedenbouwkundig plan SinmareVeld in het Noordhollandse Sint Maarten kent een rijk palet aan woningtypes. Het biedt zowel ruimte voor jonge starters als voor doorstromers op woningmarkt. Via een enquete en door afstemming met de dorpsraad is de lokale woningvraag vooraf goed geïnventariseerd.

Een solide waterstructuur en groene lopers vormen de sterke landschappelijke drager van het stedenbouwkundige plan. De nieuwe buurt voegt zich in de hoekige structuur van de polder en kenmerkt zich door enkele ruime doorzichten naar de polder. Dit biedt kwaliteit aan de woonbuurt zelf en aan de directe woonomgeving. Daarnaast biedt de woonomgeving veel ruimte voor natuurlijk groen, bomen, speelplekken en speelaanleidingen en natuurlijke oevers. 

In het dorpshuis vond op 23 januari 2024 een informatieavond plaats voor omwonenden en geïnteresseerden. Ook het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan is door ons opgesteld. Opdrachtgever is de ontwikkelcombinatie USP-Ooms. 

Woongebieden Actueel Stedenbouwkundig plan Ruimtelijke ordening Beeldkwaliteit Samenspraak en Omgevingswet Klimaatadaptatie / natuurinclusie
Nieuwe woonbuurt Sinmareveld, Sint Maarten
Nieuwe woonbuurt Sinmareveld, Sint Maarten
Nieuwe woonbuurt Sinmareveld, Sint Maarten
bouwstenen planopzet
Nieuwe woonbuurt Sinmareveld, Sint Maarten
Nieuwe woonbuurt Sinmareveld, Sint Maarten

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685