Stedenbouwkundig schetsontwerp Hoorn-Noord

Het stedenbouwkundige schetsontwerp voor Hoorn-Noord, dat voorziet in ruim 540 woningen, wordt voorgelegd aan bewoners en omwonenden. De nieuwe groene woonwijk bestaat uit appartementen en grondgebonden woningen. Het schetsontwerp kon bij de eerste bijeenkomst op constructieve reacties rekenen.

Geparkeerd wordt binnen de blokken, waardoor auto's uit het straatbeeld worden geweerd. Naast sociale en (middel)dure huur- en koopwoningen zijn in het plan ook veertig zorgwoningen opgenomen. Hier kunnen mensen wonen die vanwege lichamelijke klachten 24/7 zorg nodig hebben. Naast woningen biedt het plan ruimte aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Om de plannen te kunnen realiseren zullen bestaande woningen, die in een te slechte staat verkeren voor renovatie, moeten worden gesloopt. Onderdeel van het plan is ook de herinrichting van het aangrenzende openbare gebied met ruimte voor spelen, verblijven, vergroening en klimaatadaptatie.

Zie ook:

Woongebieden Actueel Stedenbouwkundig plan Klimaatadaptatie / natuurinclusie
Stedenbouwkundig schetsontwerp Hoorn-Noord
Stedenbouwkundig schetsontwerp Hoorn-Noord
Stedenbouwkundig schetsontwerp Hoorn-Noord

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685