Stedenbouwkundig plan fase 5, Hoorn

Stedenbouwkundig plan fase 5, Hoorn
Stedenbouwkundig plan fase 5, Hoorn
Stedenbouwkundig plan fase 5, Hoorn
woningverdeling
Stedenbouwkundig plan fase 5, Hoorn

In opdracht van de gemeente Hoorn hebben we met een nieuw stedenbouwkundig plan de woonontwikkeling vlotgetrokken van fase 5 Noord Bangert & Oosterpolder.

Verschillende woningcategoriën en types maken onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan. De zichtlijn op de geliefde molen De Krijgsman is een van de ingrediënten die het plan inbedden in de omgeving. Langzaam verkeersroutes voeren langs het water en door groen ingerichte plekken. Tussen private tuinen en het water zijn kwaliteitsvolle overgangen gemaakt. De oriëntatie van woningen is gericht op een goede bezonning. Tuinen zijn daarbij zo min mogelijk op het noorden gesitueerd.

Stedenbouwkundig plan fase 5, Hoorn

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024