Stedenbouwkundig plan De Overhaal, Hem

Stedenbouwkundig plan De Overhaal, Hem
Analysekaarten
Stedenbouwkundig plan De Overhaal, Hem
Stedenbouwkundig plan De Overhaal, Hem
Stedenbouwkundig plan De Overhaal, Hem

De Overhaal is een nieuwe woonbuurt in Hem, Noord-Holland. Op de plek van voormalig APK keuringsstation Besseling, is in opdracht van USP Vastgoed een mix van verschillende woningtypes gerealiseerd.

Het stedenbouwkundig plan dat wij hiervoor hebben gemaakt voegt zich naar de omliggende structuren. Zo klinkt het verkavelingspartoon van het landschap door in de opzet van de buurt. Oevers aan het water worden op gelijke manier behandeld als de andere buurten langs de Zuiderkogge, namelijk met een informeel tuinenmilieu. Met een haag is de overgang naar het landschap aan de westzijde van het plangebied gemaakt. Het plan voor De Overhaal draagt bij aan verbetering van de wateropvang in het gebied.

Vooraf is het stedenbouwkundige plan afgestemd met jongeren- en seniorenallianties. Het plan werd enthousiast ontvangen door zowel omwonenden, geïnteresseerden, Burgemeester en wethouders. Van de realisatie is door USP een video gemaakt:Vollmer+partners maakte niet alleen het stedenbouwkundig plan, maar stelde ook het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan op. Het beeldkwaliteitplan diende als leidraad en toetsingskader voor de verdere stappen richting (technische) uitwerking en realisatie. Hiermee is de beoogde ruimtelijke kwaliteit verbeeld en gewaarborgd. 

Woongebieden Stedenbouwkundig plan Samenspraak en Omgevingswet Klimaatadaptatie / natuurinclusie
Stedenbouwkundig plan De Overhaal, Hem

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685