Stedenbouwkundig plan De Overhaal, Hem

De Overhaal is een nieuwe woonbuurt in Hem, Noord-Holland. Op de plek van voormalig APK keuringsstation Besseling, zal in opdracht van USP Vastgoed een mix van verschillende woningtypes worden gerealiseerd. Het stedenbouwkundig plan dat wij hiervoor hebben gemaakt voegt zich naar de omliggende structuren. Zo klinkt het verkavelingspartoon van het landschap door in de opzet van de buurt. Oevers aan het water worden op gelijke manier behandeld als de andere buurten langs de Zuiderkogge, namelijk met een informeel tuinenmilieu. Met een haag wordt de overgang naar het landschap aan de westzijde van het plangebied gemaakt. Het plan voor De Overhaal draagt bij aan verbetering van de wateropvang in het gebied.

Vooraf is het stedenbouwkundige plan afgestemd met jongeren- en seniorenallianties. Het plan is inmiddels enthousiast ontvangen door zowel omwonenden als geïnteresseerden. Ook de Burgemeester en wethouders staan positief tegenover het plan.

Vollmer & Partners maakt niet alleen het stedenbouwkundig plan, maar stelt ook het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan op. Het beeldkwaliteitplan zal als leidraad en toetsingskader dienen voor de verdere stappen richting (technische) uitwerking en realisatie. Hiermee wordt de beoogde ruimtelijke kwaliteit verbeeld en gewaarborgd. 

Woongebieden Actueel Stedenbouwkundig plan In samenspraak Klimaat / duurzaamheid
Stedenbouwkundig plan De Overhaal, Hem
Analysekaarten
Stedenbouwkundig plan De Overhaal, Hem
Stedenbouwkundig plan De Overhaal, Hem
Stedenbouwkundig plan De Overhaal, Hem
Stedenbouwkundig plan De Overhaal, Hem

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl               Vacature Vakantieperiode 31 juli t/m 6 aug

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685 Vacature Vakantieperiode 31 juli t/m 6 aug