Stedenbouwkundig plan Ronsseveld

Stedenbouwkundig plan Ronsseveld
Stedenbouwkundig plan Ronsseveld
Stedenbouwkundig plan Ronsseveld
Stedenbouwkundig plan Ronsseveld

Gelegen dichtbij het station van Gouda laat het stedenbouwkundig plan voor Ronsseveld zich goed beschrijven als hoogstedelijk. De hoge bebouwingsdichtheid en de diversiteit aan functies wordt door meerdere architecten architectonisch verder uitgewerkt. Het beeldkwaliteitplan moet voldoende aanwijzingen bieden om de ruimtelijke kwaliteiten hoog te houden. De inrichting van de openbare ruimte en de aansluiting van de gebouwen op het maaiveld vragen daarbij om bijzondere aandacht. Het uiteindelijke resultaat is een gedetailleerd beeldkwaliteitplan met omschrijvingen van materialen, gevelgeledingen en aansluitdetails.

Op basis van dit document voerden wij een intensieve supervisie samen met de architect Roelf Steenhuis. Daarbij was er geregeld een terugkoppeling met Welstand. Het uiteindelijke beeld stond ons daarbij onverminderd scherp op het netvlies.

Werklocaties Stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundig plan Ronsseveld

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685