Stedelijke transformatie - De Hoef

In samenwerking met agNOVA architecten maken we een landschapsplan voor de inpassing van herbestemde panden en nieuwbouw op bedrijventerrein De Hoef. Eerder hebben we met agNOVA de stedenbouwkundige mogelijkheden verkend om bedrijfsterrein De Hoef in Amersfoort te transformeren tot een levendige campus. Nu de eerste kantoorpanden worden omgevormd tot woon-werkgebouwen worden de plannen voor revitalisering van De Hoef concreet.

Bij Plotterweg 30 gaat het om de inpassing van twee woontorens, de transformatie van een kantoorgebouw naar wonen en de inpassing van een kinderdagverblijf in de plint. Daarbij wordt het parkeren onder een dek opgelost en ligt er een landschappelijke opgave buitenruimten voor de kinderen en voor het wonen goed in te passen en een doorgaande route voor langzaam verkeer te realiseren.

Opdrachtgever

Bemog

Vraag

Ruimtelijke inpassing van een herbestemd kantoorpand en nieuwbouw van woontorens

Uitdaging

Een gemengd bedrijventerrein met 30% leegstand transformeren naar een aantrekkelijk woon-, werk-, en leergebied met een diversiteit aan woonmilieus

Resultaat

Een stapsgewijze transformatie naar een groene bewegingscampus waar gewoond, gestudeerd, gewerkt en gerecreëerd wordt

PARTNERS

agNOVA architecten, Omnia Wonen, Mama Mia

Werklocaties Inrichtingsplan Stedelijke transformatie
Stedelijke transformatie - De Hoef
Stedelijke transformatie - De Hoef
Stedelijke transformatie - De Hoef
Stedelijke transformatie - De Hoef
case
Een goede transformatie vraagt om samenwerking over kavelgrenzen heen
Willem-Jan Stegeman
Wethouder gemeente Amersfoort

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685