Stationsgebied Culemborg

Stationsgebied Culemborg
Stationsgebied Culemborg
Stationsgebied Culemborg
Stationsgebied Culemborg

Op verzoek van grondeigenaren hebben wij in overleg met de gemeente in 2007 een stedenbouwkundig plan gemaakt voor het stationsgebied van Culemborg. Het huidige stationsgebied van Culemborg was weinig meer dan een halte. Het miste uitstraling en naast het komen en gaan van treinen gebeurde er nagenoeg niets. Met het maken van een stedenbouwkundig plan, grepen wij de kans aan om de situatie radicaal om te bouwen en het stationsgebied te maken tot een hoogwaardig knooppunt en een fraai entreegebied van de stad Culemborg. Een plek bovendien waar niet alleen verkeersstromen, maar ook belangrijke stedelijke functies elkaar ontmoeten.

In het stedenbouwkundig plan is het brede spectrum aan voorzieningen samengebald tot een hecht stedelijk geheel. Daarbij is de verhoogde ligging van het spoor gebruikt om te komen tot een boeiende opeenstapeling van functies met interessante verblijfsplekken en interessante doorzichten. Bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan is voorts veel aandacht uitgegaan naar de verweving met het stedelijk gebied en naar het creëren van zowel stedelijke als landschappelijke kwaliteiten. Het biedt plaats aan een breed scala aan stedelijke voorzieningen, waaronder wonen, kantoren, school, uitgaansgelegenheid, horeca, etc. 

Centra Stedenbouwkundig plan
Stationsgebied Culemborg

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685