Stapsgewijs thuis - Nieuwe Beekdal

Voor de gefaseerde vervanging van een verouderd woonzorggebouw heeft Vollmer+partners een samenhangende visie voor bebouwing en buitenruimte gemaakt. Daarbij is optimaal ingespeeld op de vereisten van de doelgroep (categorie 'Beschermd wonen' en 'Wonen met een plus'). Architectuur en buitenruimte zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. De tuinen dagen uit voor gebruik, zijn zinnenprikkelend of juist rustgevend. 

Opdrachtgever

Vilente

Vraag

Twee nieuwe zorggebouwen en een passende omgeving voor mensen met psychogeriatrische aandoeningen in de categorieën Beschermd Wonen en Wonen met een Plus.

Uitdaging

De locatie heeft een natuurlijk reliëf met een hoogteverschil van ca. 6m. Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat een groot deel van de huidige bewoners tijdens de nieuwbouw op de locatie gehuisvest kan blijven.

Resultaat

Een nieuw thuis voor ruim 80 cliënten in zorgvuldig gepositioneerde gebouwen op een prachtige plek. Het natuurlijk reliëf is benut om elke woongroep een eigen tuin op maaiveld te geven. Tussen de gebouwen liggen groene binnentuinen waar volop ruimte is voor ontmoeting, beleving en beweging. De buitenruimte is zo ingericht dat de zorg optimaal wordt ondersteund, waarbij rekening is gehouden met aspecten zoals de aard en wensen van de bewoners met psychogeriatrische problemen, de gebiedskwaliteit, het uitzicht op het dal en het behoud van waardevolle bomen. Daarnaast is ingespeeld op de benodigde efficiëntie in routing, ontsluiting en parkeren.

Partners

AGNOVA architecten

Stapsgewijs thuis - Nieuwe Beekdal
Stapsgewijs thuis - Nieuwe Beekdal
Stapsgewijs thuis - Nieuwe Beekdal
Stapsgewijs thuis - Nieuwe Beekdal
Foto: agNOVA architecten
Stapsgewijs thuis - Nieuwe Beekdal
case
Rode draad is dat mensen zich hier thuis voelen
Gerrit Gerritsma
Locatiemanager Vilente

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024