Stagiairs


Stagiairs maken geregeld deel uit van ons team.
Zij komen van diverse opleidingen op het gebied van stedebouw, landschapsarchitectuur, ontwerp van de buitenruimte, planologie en ruimtelijke ordening.

Wij vinden het van belang dat stagiairs een brede praktijkervaring opdoen
en de kans krijgen om actief bij te dragen aan projecten.

Stagiairs krijgen bij ons een neventaak voor de verdieping van onze vakkennis
bijvoorbeeld door het samenstellen van onze "Toolkit Duurzaamheid".

(Op de foto: Marjolijn Bonnike, student Stedenbouw TU Delft) 

Stagiairs

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685