Sportboulevard De Engh, Soest

In Soest wordt een bestaand sportcomplex omgevormd tot de nieuwe 'sportboulevard De Engh'. In de landschappelijk inrichting rondom dit nieuwe geheel zijn waardevolle bestaande bomen en groenelementen geïntegreerd. Kleurrijke, droogtebestendige beplanting en bomen geven het verduurzaamde en uitgebreide sportcomplex een nieuw en uitnodigend aanzien.De biodiversiteit neemt daarbij aanzienlijk toe.

Zowel in het landschapsontwerp als in de architectonische uitwerking die door agNOVA ter hand is genomen, worden duurzame en hergebruikte materialen toegepast. Onder andere het beton en het vele hout dat de tegen de gevels geplaatst wordt krijgt in Sportboulevard De Engh een tweede leven.

Met de bouw wordt gestart in 2021. Een jaar later, voorjaar 2022, moet het complex inclusief landschappelijke inrichting gerealiseerd. Van het ontwerp voor de sportvoorziening maakte AGNOVA een filmpje:

Het plan dat we maakten voor de architectenselectie samen met AGNOVA, Hiensch engineering, Koopmanschap kostenadvies en Van Rossum raadgevende ingenieurs werd unaniem als beste beoordeeld. Niet alleen door het projectteam, maar ook door de omwonenden én de sporters. De eerste reactie van de Gemeente Soest: “Het plan wordt met name hoog gewaardeerd om de inpassing in de omgeving en de innovatieve oplossingen voor duurzaamheid.”

Werklocaties Actueel Recreatie Inrichtingsplan Klimaat / duurzaamheid
Sportboulevard De Engh, Soest
Sportboulevard De Engh, Soest
Sportboulevard De Engh, Soest
Sportboulevard De Engh, Soest
Sportboulevard De Engh, Soest

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685