Inrichtingsplan Simonshaven

Inrichtingsplan Simonshaven
Inrichtingsplan Simonshaven
Inrichtingsplan Simonshaven
Inrichtingsplan Simonshaven

Een nieuw 380kV-station moest landen in een recreatief en ecologisch waardevol gebied. Wij hebben de impact van het station op zijn omgeving verzacht, maar het station niet verborgen. De landschappelijke huls is opgevat als een kijkdoos, die op afgewogen plekken boeiende doorzichten biedt over de installaties.

Om de aanwezigheid van het station in het waardevolle landschap te compenseren hebben wij een krachtige landschappelijke tegenhanger gerealiseerd. Met het herstel van een oude kreek is een landschappelijk en ecologisch waardevol geheel ontstaan dat weerspel biedt aan de technische installaties. Het plan biedt daarmee een interessante combinatie van cultuur en natuur, dat recht doet aan de wezenlijke betekenis van het station voor de elektriciteitsvoorziening.

Inrichtingsplan Simonshaven

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl    Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685 Vakantiesluiting 5 t/m 9 aug 2024