Visie landgoed Schakenbosch

In opdracht van Rivierduinen, de Banjaard en De Open Ankh is een structuurvisie opgesteld voor het omvangrijke terrein voor psychiatrische zorg aan de Veursestraatweg in Leidschendam. In de visie wordt het terrein getransformeerd tot een waar landgoed voor psychiatrische zorg en wonen.

Het terrein ligt op de overgang van de bebouwde kom naar het open cultuurlandschap. Een volledige integratie van het terrein in zijn landelijke en stedelijke omgeving is uitgangpunt van de visie, echter met behoud van het specifieke karakter en de specifieke kwaliteiten. Het vele groen dat het gebied rijk is, is daarbij ingezet als drager van de nieuwe ontwikkelingen. Wonen en zorg ontmoeten elkaar rond het centrale groene forum en door versterking van de recreatieve routes door het gebied zal het niet alleen intern tot interactie komen, maar is ook de integratie in de ‘gewone' wereld verzekerd.

Zorgterreinen Ruimtelijke visie Landgoed en Campus
Visie landgoed Schakenbosch
Visie landgoed Schakenbosch
Visie landgoed Schakenbosch
Visie landgoed Schakenbosch
Visie landgoed Schakenbosch

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685