Ruimtelijk kader IKC Woerdense Verlaat

Ruimtelijk kader IKC Woerdense Verlaat
Ruimtelijk kader IKC Woerdense Verlaat
Ruimtelijk kader IKC Woerdense Verlaat
Ruimtelijke varianten
Ruimtelijk kader IKC Woerdense Verlaat


De gemeente Nieuwkoop wil een Integraal Kind Centrum (IKC) in Woerdense Verlaat realiseren. Dit IKC zal het huidige school- en verenigingsgebouw vervangen en een nieuw onderkomen zijn voor de school, vereniging Beatrix en kinderopvang Polderpret. Samen met de kerk vormen deze gebouwen al sinds de vijftiger jaren het hart van het dorp, maar beide gebouwen zijn functioneel, energetisch en bouwtechnisch ‘op’.

Een van de eerste stappen in de ontwikkeling is het stedenbouwkundige kader dat wij hebben gemaakt. Het geeft aan waar het gebouw kan komen en wat de maximale bouwmassa kan zijn. Dit kader is in nauwe samenspraak met de gebruikers van IKC Woerdense Verlaat (school, kinderopvang en Vereniging Beatrix) en de dorpsraad, direct omwonenden en overige inwoners opgesteld. Na zorgvuldige analyse van de locatie en het ruimtelijk beleid en mede op basis van de oogst van de participatiebijeenkomsten zijn uitgangspunten voor de ruimtelijke opzet vastgesteld. 

Verschillende varianten voor de woonbebouwing zijn getoond en besproken tijdens participatie-bijeenkomsten. Binnen het kader is voldoende flexibiliteit ingebouwd om de keuze te kunnen maken tussen een gebouw dat volledig éénlaags, volledig tweelaags of gedeeltelijk tweelaags is. Op de huidige locatie van De Meent komen kleine betaalbare koop-eengezinswoningen en kleine koopappartementen.

Werklocaties Buitengebieden Actueel Ruimtelijke visie Samenspraak en Omgevingswet Onderbouwingen en adviezen
Ruimtelijk kader IKC Woerdense Verlaat

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685