Stedenbouwkundig plan Kaap en Haagje

Stedenbouwkundig plan Kaap en Haagje
Stedenbouwkundig plan Kaap en Haagje
Stedenbouwkundig plan Kaap en Haagje
Stedenbouwkundig plan Kaap en Haagje

Aan de rand van het centrum van Hoogeveen liggen twee locaties: Kaap en Haagje. Deze verrommelde plekken met hier en daar een bedrijf of woning komen op termijn vrij voor herontwikkeling. Bestaat er voor het centrumgebied een uitgebreide toekomstvisie, voor de randgebieden is dit nog niet het geval.

Aan ons de vraag een overkoepelende visie op te stellen voor verrommelde stedelijke gebieden met heldere doelstellingen en uitgangspunten. De Stedebouwkundige studie van de locaties zal hiervoor als basis dienen en bovendien toekomstige investeerders en plannenmakers kunnen inspireren. 

Centraal thema in de stedebouwkundige studie is het maken van herkenbare plekken. Het woongebied wordt op heldere wijze begrensd. Een belangrijk plein aan de rand van het centrum wordt opnieuw vormgegeven. De ontwerpmiddelen die hierbij worden ingezet zijn hoogte-accenten in de bebouwing en groenaccenten in het openbare gebied (bomenpleinen en andere opvallende groene plekken).

Door de eigendomsverhoudingen is het de verwachting dat de realisatie gefaseerd en over langere tijd zal plaatsvinden.

Stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundig plan Kaap en Haagje

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685