Oud worden, jong blijven - Huis in de Duinen

Verouderde zorggebouwen hebben plaats gemaakt voor passende, duurzame nieuwbouw. Vollmer+partners heeft een samenhangende stedenbouwkundige visie en landschapsinrichting gemaakt. Het Huis in de Duinen staat niet meer naast, maar ín de duinen.

Opdrachtgever

Woonzorg Nederland

Vraag

Gefaseerde sloop, nieuwbouw en renovatie op een bestaand zorgterrein waar oudere mensen wonen met een complexe zorgvraag.

Uitdaging

Een weldadige omgeving maken voor bewoners, bezoekers en omwonenden. Het duinenlandschap doortrekken tot aan de nieuwe bebouwing, daarbij rekening houdend met de specifieke behoeftes van bewoners. 

Resultaat

79 kleinschalige woonvoorzieningen in een herkenbaar duinlandschap. Glooiingen in het landschap geven diepte en dragen bij aan natuurlijk ogende, vriendelijke afrasteringen. Vlakke, toegankelijke paden voeren door het glooiende landschap. Omwonenden kunnen hier ook  gebruik van maken, net als van ontmoetingsruimte ‘Het Paviljoen’. Zo vervult Huis in de Duinen een verbindende, sociale functie in de wijk. 

Partners

agNOVA architecten

Zorgterreinen Actueel Ontmoeting en recreatie Ruimtelijke visie Inrichtingsplan Stedenbouwkundig plan Healing Environment
Oud worden, jong blijven - Huis in de Duinen
Oud worden, jong blijven - Huis in de Duinen
Oud worden, jong blijven - Huis in de Duinen
Oud worden, jong blijven - Huis in de Duinen
Oud worden, jong blijven - Huis in de Duinen
case
Wat prachtig! Dat ik hier nog mag wonen...
bewoner Huis in de Duinen

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685