Inrichtingsplan Ons stadsgezicht, Harderwijk

Voor de nieuwe woonwijk "Ons Stadsgezicht” in Harderwijk hebben wij met plezier de buitenruimte ontworpen. Naast een divers programma is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, zowel op gebouwniveau als in de openbare inrichting. Maar ook op sociaal vlak is duurzaam ingestoken met een centraal in het plan gelegen gemeenschappelijke huiskamer en een opzet van hedendaagse begijnhofjes. Zo wordt gebouwd aan een community rondom de senioren-/levensloopbestendige woningen. Wij hebben goed gekeken naar de invulling van groen in de oude binnenstad van Harderwijk en hebben dit, in opdracht van Van Wijnen, vertaald naar het ontwerp van 'Ons Stadsgezicht'.

De invulling van de hoven bij de levensloopbestendige woningen is zorgvuldig bedacht in samenhang met de architectuur (AGNOVA) en de beoogde doelgroep. De opzet van deze begijnhofjes is flexibel, zodat in samenspraak met bewoners de invulling kon worden bepaald. Soms ligt het accent op spelen en ontmoeting, soms op stilte en beleving.

Het regenwater vloeit via de daken naar de hofjes waar het wordt opgevangen in wadi's en regentonnen. Zo kan het water worden gebruikt voor de moestuin en andere beplanting. De biodiversiteit wordt versterkt met de boom-en beplantingskeuze, waarbij is gelet op nestelmogelijkheden voor bijvoorbeeld insecten. In het wormenhotel wordt GFT-afval omgezet naar compost.

Parkeerplaatsen zijn geconcentreerd in parkeerhofjes die zorgvuldig zijn ontworpen met begroeide pergola's, leibomen, begroeide hekwerken en vrijstaande bomen. De bomen hebben voldoende ruimte rondom om tot volle wasdom te komen en zo in welkome schaduw te voorzien in de zomermaanden. De wateropvang is goed doordacht. Het middendeel van de parkeerhofjes functioneert als waterplein bij piekbelasting. De banden van geparkeerde auto's staan bij zo'n piekbelasting een paar centimeter in het water.

Woongebieden Centra Actueel Ontmoeting en recreatie Inrichtingsplan Samenspraak en Omgevingswet Inclusieve samenleving Klimaatadaptatie / natuurinclusie
Inrichtingsplan Ons stadsgezicht, Harderwijk
Inrichtingsplan Ons stadsgezicht, Harderwijk
Inrichtingsplan Ons stadsgezicht, Harderwijk
Inrichtingsplan Ons stadsgezicht, Harderwijk
Inrichtingsplan Ons stadsgezicht, Harderwijk

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685