Natuurinclusief Bouwen - Haags Buiten

Natuurinclusief bouwen gaat over bijdragen aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden, maar ook over bijdragen aan ecologie in brede zin: verminderen van hitte-stress en luchtvervuiling en bevorderen van gezondheid en sociale contacten. In het landschapsplan voor Haags Buiten is op veel manieren vormgegeven aan natuurinclusief bouwen.

Opdrachtgever

ABB Bouwgroep

Vraag

Nieuwe woonwijk waar wonen in het groen het centrale thema is.

Uitdaging

Compacte stadsuitbreiding met hoge ambities op het vlak van duurzaamheid, groen, ecologie en water en ruim 45% sociale woningen.

Resultaat

Een unieke woonbuurt in Den Haag met natuurlijke oevers, waterpasserende bestrating, een ecozone met compacte bosclusters, een centrale parkzone en groene scheggen die zijn ingericht voor ontmoeting en spelen.De overgangen van privé naar openbaar gebied zijn zorgvuldig en groen uitgewerkt. Zo worden de tuinen aan de binnenhof naar de parkeerhoven afgescheiden met gemetselde plantenbakken, een laag hekwerk, leibomen en lage hagen. In het oevermilieu zijn vlonderterrassen meeontworpen en zo gepositioneerd dat de natuurlijke oever niet onderbroken wordt. De zachte oevers en het natuurlijk talud lopen door en de vlonders worden afgewisseld met bomen. Naast de private vlonders, is ook een openbare vlonder gerealiseerd. Een gedetailleerd beplantingsplan voor toepassing van inheemse beplanting verhoogt de biodiversiteit in het gebied. Haags Buiten is als Runner Up een van de winnaars van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021.

PARTNERS

Kampman Architecten

Woongebieden Actueel Inrichtingsplan Klimaat / duurzaamheid
Natuurinclusief Bouwen - Haags Buiten
Natuurinclusief Bouwen - Haags Buiten
Natuurinclusief Bouwen - Haags Buiten
Natuurinclusief Bouwen - Haags Buiten
Natuurinclusief Bouwen - Haags Buiten
case
De aandacht voor beplanting laat diepgang zien. Er is op een zorgvuldige manier aansluiting gezocht met het omliggende groen en water.
jury over Haags Buiten
Natuurinclusief Bouwen Award 2021

Vollmer & Partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer & Partners: Tel. 033 2851685