Stedenbouwkundig plan Sliedrecht

Stedenbouwkundig plan Sliedrecht
Stedenbouwkundig plan Sliedrecht
Stedenbouwkundig plan Sliedrecht
Stedenbouwkundig plan Sliedrecht

De dijkzone in Sliedrecht is voor ons bekend terrein. Diverse bestemmingsplannen en stedenbouwkundige visies hebben wij hierlangs opgesteld. Eén daarvan is het plan voor de locatie Molenweg 160 te Sliedrecht. Ondanks de oprukkende bedrijvigheid is de kleinschalige dijkbebouwing met oorspronkelijke woningen onder aan de dijk (‘de stoepjes') nog veelvuldig terug te vinden. De welvaart van weleer spreekt uit de diverse monumentale panden.

Het bedrijf ABB is te groot geworden voor haar locatie tussen Molendijk en Merwede en gaat verhuizen. De locatie zal een nieuwe bestemming krijgen met woningen en eventueel kantoren. Het stedenbouwkundig ontwerp hiervoor is sterk geënt op streekeigen elementen zoals dijkwoningen en stoepjes. Daarbij zijn twee modellen gehanteerd: één met woningen en een kantoorvoorziening en één met alleen woningen. Het lag in de bedoeling om het plan als stapsteen te gebruiken voor de gehele transformatie van het havengebied tot woonomgeving. Dit is niet haalbaar gebleken.

Stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundig plan Sliedrecht

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685