Michi-Noeki: routes en halteplekken

De Michi-Noeki biedt een vertrouwde stek die maakt dat je met een fijn gevoel van huis gaat. Een ongedwongen rustplek met toilet, waar je wat kunt buurten of een pakketje ophalen. In veel buurten wordt zoiets erg gemist en niet alleen door ouderen. In de laagdrempeligheid en praktische invulling schuilt de kracht van de Michi-Noeki, die de zelfredzaamheid van mensen op een bescheiden, maar fundamentele manier ondersteunt. Iedereen is welkom, er is altijd wel iemand om hallo tegen te zeggen en als het daarbij blijft is het ook prima. Halteplekken zijn verbonden door goed toegankelijke routes die samen een netwerk vormen. Op rollator-afstand zou iedere bewoner een halteplek moeten kunnen bereiken.

Michi-Noeki is wat bewoners er van maken. Wijkbewoners hebben zelf een rol in de Michi-Noeki, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Michi-Noeki landt in iedere wijk anders en elke halteplek sluit aan bij de ontwikkelingen en organisaties rondom de locatie. Aan het Wielewaalplein in Groningen is een halteplek gerealiseerd. Dit is een pilot, waarvan het effect wordt gemonitord door de Rijksuniversiteit Groningen. Beoogd zijn vier halteplekken, verbonden door toegankelijke routes. De Michi-Noeki aan het Wielewaalplein is, naast een toegankelijk toilet en een rustplek ook voorzien van een overlegruimte, oplaadpunten voor telefoons en scootmobielen, een babyverschoontafel en een MUP (Menstruatieproducten Uitgifte Punt) waar vrouwen gratis producten mee kunnen nemen.

Michi-Noeki komt tot stand door nauwe samenwerking in een breed teamverband. Voor de Oosterparkwijk trekt Vollmer+partners op met met bewoners en betrokkenen, gemeente Groningen, Bureau Kantelingen, WerkPro, Wij-team, dNArchitectuur en Vorm Martini.

Lees meer
<
>

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685