Lindeplein, Wijdemeren

In de gemeente Wijdemeren zijn te weinig woningen beschikbaar voor doorstromers en starters. De vergrijzing neemt ook hier toe, maar het aantal geschikte woningen blijft daarbij achter. Uitbreiden kan de gemeente niet meer, maar inbreiden wel. Samen met de gemeente werken we interactief aan de herinrichting van het Lindeplein in Nieuw-Loosdrecht. Het plein functioneert nu onvoldoende. Met de vernieuwing kan de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte sterk worden verbeterd en kunnen daarnaast nieuwe woningen worden toegevoegd.

Tijdens de informatie-avond op 20 feb 2018 hebben we met bewoners gesproken en de eerste plannen voorgelegd. Inmiddels is gestart met het opknappen van het plein. Voor de dakplatanen die nu op het plein staan is een nieuwe eigenaar gevonden. Zij verhuizen dus naar een andere plek en hoeven niet gekapt te worden. Een aantal bomen wordt wel gekapt en vervangen door nieuwe, gezonde bomen.

Vollmer & Partners is vast adviseur voor de gemeente Wijdemeren.

Centra Samenspraak en Omgevingswet
Lindeplein, Wijdemeren

Vollmer+partners // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl              

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685