Landschapsontwerp Foreschate

Landschapsontwerp Foreschate
Landschapsontwerp Foreschate
Landschapsontwerp Foreschate
Impressie Van Veen Architecten
Landschapsontwerp Foreschate
Impressie Van Veen Architecten

Enthousiaste reacties op het plan dat we met Van Veen Architecten BV maken voor zorgterrein Foreschate in Voorschoten! Nieuwe zorgvoorzieningen en een veilige en plezierige woonplek voor zeventig chronisch zieken of mensen met dementie komen op de plek van een verouderd woonzorgcentrum. In opdracht van Woonzorg Nederland voor de zorgpartij Topaz geven we vorm aan de vernieuwing van het zorgterrein, waar de nadruk zal liggen op huiselijk wonen in kleine groepen.

Het landschapsontwerp ambieert het bieden van een optimale omgeving (een healing environment) en streeft daarbij naar een logische en zorgvuldige inpassing van het geheel in de bestaande omgeving. Het plan versterkt bestaande groene kwaliteiten en levert een bijdrage in de duurzaamheidsopgave met hergebruik van materialen en een natuurinclusieve aanpak. De bestaande bomen zijn door ons geïnventariseerd en gewaardeerd en op basis hiervan ingepast in het landschapsontwerp.

Ook de gemeente Voorschoten is enthousiast: “De voorgenomen plannen passen heel goed binnen de woonvisie en in de prestatieafspraken van de gemeente Voorschoten.”

Zorgterreinen Woongebieden Actueel Inrichtingsplan Klimaatadaptatie / natuurinclusie Healing Environment
Landschapsontwerp Foreschate

Vollmer+partners. // Arnhemseweg 6, 3817 CH Amersfoort // Tel. 033 2851685 // info@vp.nl   

Vollmer+partners: Tel. 033 2851685